Motivatie en kwaliteit

Motivatie

Wired geeft leerlingen handvatten en vertrouwen om goed Engels te leren. Engels leren aan de hand van topics die voor hen betekenisvol zijn met bronnen die ze interessant vinden en écht zijn. Echt als in ‘nú belangrijk’ en ‘relevant in hun leven’. De opdrachten rond de topics en de taaltaak hebben een open karakter zodat iedere leerling hier uitdaging in vindt en zijn of haar grenzen verlegt. Dat leerlingen gemotiveerd aan de slag gaan én hun grenzen verleggen met Wired blijkt iedere keer weer uit de lessen in co-creatie.

“Ik zie dat het Engels door Wired veel meer is gaan leven”

Lisanne Verwer – Stedelijk Dalton College Alkmaar

Kwaliteit

Kwaliteit is méér dan het afdekken van de vereiste leerdoelen. Wired biedt opdrachten en taken waaraan verschillende strategieën ten grondslag liggen. Leerlingen leren bewust strategieën kiezen, toepassen en hierop reflecteren. Uiteraard sluit iedere topicles en cursus aan de bij de ERK-descriptoren zoals geformuleerd in Taalprofielen (SLO). Op deze manier worden alle relevante ERK-descriptoren afgedekt.

Maakt differentiatie organiseerbaar

Als er in het onderwijs gesproken wordt over gepersonaliseerd leren en differentiatie, gaat het vaak over een app of een andere ICT-toepassing om individuele leerroutes te faciliteren. Digitale leermiddelen zijn krachtige hulpmiddelen, maar wij, makers van Wired, zien differentiatie ruimer. Voor ons is gepersonaliseerd leren primair een kwestie van bewust kiezen, van reflecteren op je eigen leerpad en proces. In Wired doen we dat door leerlingen uitdagende taken voor te leggen en ze zelf te laten onderzoeken.

Rol van de docent wordt breder

Tijdens het observeren van lessen merkten we steeds dat het voor de docent een race tegen de klok is om het lesmateriaal af te krijgen. Er is weinig ruimte voor samenwerking, activerende werkvormen en interactie tussen docent en leerling.

Wired geeft ruimte voor verbinding

Wired geeft de docent ruimte om de verbinding met de leerling te vergroten. Uiteraard met een kwalitatieve basis die de leerdoelen dekt, maar vooral met de mogelijkheid lessen makkelijker naar je hand te zetten en in te spelen op de behoefte van de leerlingen.

Digitaal voor meer beleving

Alle methodes van Blink zijn digitaal. Kinderen gebruiken de hele dag digitale middelen om te communiceren en kennis op te doen. Met digitale middelen trek je leerlingen veel makkelijker hun wereld in, omdat ze interactie mogelijk maken. Digitaal leren stimuleert de motivatie, waardoor leerlingen de stof beter onthouden. Dit voordeel geldt des te meer bij het leren van een vreemde taal. Wij stellen digitaal dus gelijk aan ‘interactief’ en maken geen ‘boek achter glas’. Digitaal lesmateriaal is een middel, geen doel. Dat betekent niet dat we helemaal geen papier gebruiken. Als het prettig en functioneel is om papier te gebruiken, kan dat ook. Lees hoe je werkt met deze digitale methode.

In co-creatie ontwikkeld

Starten vanuit een leeg vel

Bij Blink ontwikkelen we methodes sámen met leerlingen en docenten, dat is wat onze methodes anders maakt. We starten met een leeg vel – zonder vooropgezet idee. Vanuit de inzichten uit de gesprekken met docenten en met leerlingen ontstaat een concept, een les, een thema en zo verder. Zodra we geschikt lesmateriaal hebben, testen we het in de praktijk in nauwe samenwerking met onze partnerscholen. Iedere les opnieuw.

Observeren in de klas

Alle lessen observeren we in de klas. Wat doet de stof met de leerlingen? Wanneer gaan leerlingen op het puntje van hun stoel zitten? Wanneer haken ze af? Wat gebeurt er met de docent? Met zijn/haar rol in de klas? Dit is een continu proces van ontwerpen, bijschaven, aanpassen en soms zelfs weer helemaal opnieuw beginnen. We geloven namelijk dat dat een voorwaarde is voor betere resultaten. De feedback die we krijgen, is altijd waardevol en bepalend voor elke volgende stap.

Task-based learning als uitgangspunt

Een methode Engels met onderwerpen en taken die dicht bij de interesse van de leerling liggen. Topics met taken waarin leerlingen op hun eigen niveau hun grenzen opzoeken en zelf op onderzoek uitgaan. Task-based learning is het uitgangspunt van Wired.

‘Task-based language teaching (TBLT), also known as task-based instruction (TBI), focuses on the use of authentic language and on asking students to do meaningful tasks using the target language.’