Task-based learning als uitgangspunt

Een methode Engels met onderwerpen en taken die dicht bij de interesse van de leerling liggen. Topics met taken waarin leerlingen op hun eigen niveau hun grenzen opzoeken en zelf op onderzoek uitgaan. Task-based learning is het uitgangspunt van Wired.

‘Task-based language teaching (TBLT), also known as task-based instruction (TBI), focuses on the use of authentic language and on asking students to do meaningful tasks using the target language.’

Motivatie

Wired geeft leerlingen handvatten en vertrouwen om goed Engels te leren. Engels leren aan de hand van topics die voor hen betekenisvol zijn met bronnen die ze interessant vinden en écht zijn. Echt als in ‘nú belangrijk’ en ‘relevant in hun leven’. De opdrachten rond de topics en de taaltaak hebben een open karakter zodat iedere leerling hier uitdaging in vindt en zijn of haar grenzen verlegt. Dat leerlingen gemotiveerd aan de slag gaan én hun grenzen verleggen met Wired blijkt iedere keer weer uit de lessen in co-creatie.

“Ik zie dat het Engels door Wired veel meer is gaan leven”

Lisanne Verwer – Stedelijk Dalton College Alkmaar

Kwaliteit

Kwaliteit is méér dan het afdekken van de vereiste leerdoelen. Wired biedt opdrachten en taken waaraan verschillende strategieën ten grondslag liggen. Leerlingen leren bewust strategieën kiezen, toepassen en hierop reflecteren. Uiteraard sluit iedere topicles en cursus aan de bij de ERK-descriptoren zoals geformuleerd in Taalprofielen (SLO). Op deze manier worden alle relevante ERK-descriptoren afgedekt.

Maak differentiëren organiseerbaar

Wired maakt differentiëren in de klas organiseerbaar. Op die manier kan iedere leerling op zijn eigen niveau uitgedaagd worden. Niet alleen krijg je toegang tot het lesmateriaal van alle niveaus, ook kun je de strategielessen lezen en luisteren inplannen op het gewenste niveau en is de grammar app adaptief.