Iedere leerling op het eigen niveau

Differentiëren kan met Wired op verschillende manieren:

  • Je krijgt voor elke leerling de beschikking over het materiaal van alle niveaus binnen een leerjaar. De opzet van Wired maakt het mogelijk om in een klas samen te werken aan dezelfde topic en dezelfde taak en toch op maat te differentiëren.
  • De taaltaken zijn zo opgezet dat iedere leerling op eigen niveau kan werken en uitgedaagd wordt. Zo werken alle leerlingen in de topic JFK aan een FBI-report, maar zijn de stappen en eisen voor bk-niveau eenvoudiger dan op gt-niveau
  • De strategielessen lezen en luisteren zijn gerubriceerd naar ERK-niveaus en kun je per leerling inplannen op het gewenste niveau
  • De adaptieve grammar app past zich aan aan het individuele niveau van de leerling.

Alle materialen en alle niveaus staan ter beschikking en kun je vanuit jouw eigen dashboard voor iedere leerling op het passende niveau inplannen.

Hoe werkt dat dan?

Je start elke topic klassikaal met drie digibordlessen op een niveau. Digibordlessen zijn er op drie niveaus: vmbo-bk, vmbo-gt en havo/vwo. In deze lessen dompel je de leerlingen via authentieke film- en luisterfragmenten onder in echt Engels op hoog niveau. Na deze digibordlessen gaan leerlingen zelfstandig op eigen niveau aan de slag. Ze oefenen met opdrachten (grammatica, vocabulaire, vaardigheden) die hen voorbereiden op de taaltaak en werken daarna aan de taaltaak. Omdat jij toegang hebt tot alle niveaus kun je voor leerlingen hun eigen niveau kiezen en inplannen.

Ieder verwerkingsniveau heeft oefeningen, een taaltaak, een rubric, een woordenlijst, een leerblad en een afrondende toets. Op deze manier kun je leerlingen in jouw gt-klas met materiaal van alle niveaus aan de slag zetten, terwijl toch alle leerlingen aan dezelfde topic en taak werken. Hieronder een voorbeeld voor een gt-klas: Differentiëren in de klas

Lees ook: Vijf praktische tips voor differentiatie in de klas