Vragen over de methode
 • Is Wired een complete methode Engels?

  Ja, Wired is een complete methode waarin alle relevante ERK-leerdoelen worden afgedekt. Met topicslessen met het accent op de productieve vaardigheden spreken en schrijven en vaardigheidscursussen met extra aandacht voor lezen en luisteren. Ook grammatica en vocabulaire verwerving zijn een belangrijk onderdeel van Wired.

 • Voor welke niveaus is Wired geschikt?

  Wired is geschikt voor alle niveaus van het vo (vmbo, havo en vwo). Wired is vanaf schooljaar 2017-2018 beschikbaar voor leerjaar 1, niveau vmbo-bk en vmbo-kgt. Vanaf schooljaar 2018-2019 is Wired voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs beschikbaar. Per schooljaar ontwikkelen we voor alle niveaus een nieuw leerjaar voor Wired.

 • Hoe werk ik aan grammatica met Wired?

  Wired biedt grammatica in samenhang met de taaltaak aan. Naast de grammatica-oefeningen in de topics kunnen leerlingen oefenen met hun eigen app.

  Grammatica komt op de volgende plekken expliciet aan bod binnen Wired:

  • In de klassikale introductielessen (digibordmateriaal) staat een
  ….overzicht van de grammatica-onderwerpen die van belang zijn
  ….voor de uitvoering van de taak.
  • Elke topic bestaat uit oefeningen (in de pre-task exercises) en
  ….uitleg over de betreffende grammatica.
  • De grammatica-app bestaat uit een groot aantal oefeningen
  ….(op drie niveaus) die leerlingen zelfstandig en in hun eigen tempo
  ….kunnen doen.

 • Hoe kan ik differentiëren met Wired?

  Wired maakt differentiatie makkelijk organiseerbaar, op individueel niveau maar juist ook in de groep.

  Differentiatie kan met Wired op de volgende manieren:
  • Beschikking over de lessen van alle niveaus. De docent krijgt het
  ….lesmateriaal van de niveaus vmbo, havo en vwo tot de
  ….beschikking*. Dat betekent dat de docent de keuze heeft om
  ….voor een leerling een specifieke opdracht van een ander niveau
  ….in te plannen. Maar ook om leerlingen binnen een klas aan
  ….dezelfde topic met een andere taaltaak van een ander niveau te
  ….laten werken.
  • Taken met een open karakter. Door het open karakter van de
  ….taken in de topics zoeken de leerlingen hun grenzen op. Zo
  ….ontstaat niet alleen op individueel niveau maar juist ook in de
  ….groep een organische vorm van differentiatie.
  • In de topiclessen, in de cursussen Reading en Listening en in de
  ….apps kunnen leerlingen;
  …….. • hun eigen route door de oefeningen bepalen;
  …….. • in hun eigen tempo werken;
  …….. • zelf (de onderwerpen van de) lees- en luisteropdrachten
  ………… kiezen.

 • Waarom is er vrije ruimte in het lesprogramma?

  De vrije ruimte is ontstaan op verzoek van veel docenten die behoefte hebben aan ruimte in hun vaak volle lesprogramma.

  Wired biedt de lesstof in samenhang aan: we integreren vaardigheden, grammatica en vocabulaire in de topics. Doordat we deze onderdelen in samenhang met de taaltaak aanbieden, worden ze betekenisvol. Hierdoor kun je het verplichte programma efficiënter doorlopen en in 80% van je lestijd de verplichte onderdelen behandelen. Uitgaande van drie lesuren van vijftig minuten in de week, houd je 20% van de tijd over voor eigen invulling van de les.

 • Is Wired geschikt voor tweetalig onderwijs?

  Met uitzondering van de woordjes- en grammatica-app, waar uit functionele overwegingen af en toe Nederlands gebruikt wordt, is Wired een volledig Engelstalige methode. Ook de taken zijn volledig Engelstalig, wat het lesmateriaal geschikt maakt voor TTO.

  Uitzondering is het materiaal voor vmbo-bk. Hier worden instructies in het Nederlands gegeven.

Digitaal werken met Wired
 • Is Wired volledig Digitaal?

  Wired is een digitale lesmethode. Maar digtiaal werken is altijd een middel, dus als het voor een bepaald onderdeel beter is om met papier te werken, doen we dat.

  Digitaal werken met Wired

  • Je gebruikt een digibord of beamer voor een klassikale
  ….presentatie en een gemeenschappelijke beleving.
  • Leerlingen gebruiken een leerlingdevice of een papieren werkblad
  ….als dit wenselijk is.
  • Vocabulaire en grammatica leren leerlingen met een app op hun
  ….device maar er is ook een pen woordenlijst beschikbaar.
  • Lezen kan op een leerlingdevice, maar ook vanaf papier. De keuze
  ….is aan jou en je leerlingen.

 • Wat heb ik nodig om digitaal met Wired te werken?

  Voor de klassikale introductielessen heb je een digibord, beamer of touchscreen nodig. Leerlingen werken aan opdrachten, cursussen en de taaltaak op hun leerlingdevice:

  • Computer
  • Laptop
  • Chromebook
  • Of tablet

 • Werk ik dan helemaal niet meer met papier?

  Jawel. Wired is een digitale methode omdat digitaal zorgt voor interactie, dit stimuleert de motivatie en zorgt voor meer beleving in de klas. Maar digitaal is nooit een doel op zich en daarom bieden we, waar nodig, onderdelen op papier aan. Documenten als leesteksten, werkbladen bij de klassikale digibordlessen en woordenlijsten, zijn als pdf-bestand beschikbaar. Leerlingen kunnen oefeningen en opdrachten op papier uitwerken als zij dit prettig vinden.

 • Wat zijn de systeemeisen voor Wired?

  De lesomgeving is te gebruiken op alle formaten en types digitale schoolborden, schermen en touchscreens (optimale resolutie van 1280 x 768 pixels of hoger) met een werkende internetverbinding..

  Je leerlingen hebben een computer, laptop, Chromebook of tablet nodig.

  TABLET
  • Android 4 en hoger
  • iOS 7.0 en hoger

  COMPUTER
  • Windows 7 en hoger
  • OSX Mountain Lion en hoger

  BROWSER
  Wij adviseren om te werken met de meest recente versie van Google Chrome. Het is ook mogelijk om te werken met:

  • Google Chrome, laatste vijf versies
  • Mozilla Firefox, laatste vijf versies
  • Microsoft Edge, laatste vijf versies
  • Safari 8 of hoger

  TEKSTVERWERKER
  • Die .docx-bestanden kan openen

Beschikbaarheid Wired
 • Vanaf wanneer is Wired beschikbaar?

  Wired is een methode Engels geschikt voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs:

  • basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-basis)
  • kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kader)
  • gemengde leerweg (vmbo-gl)
  • theoretische leerweg (vmbo-t)
  • havo
  • vwo

  We zijn nog druk bezig met de ontwikkeling van de methode. Wired is vanaf schooljaar 2018-2019 beschikbaar voor leerjaar 1, niveau vmbo-bk en vmbo-kgt. Vanaf 2019-2020 is niveau havo/vwo beschikbaar en de aparte vwo stream is beschikbaar vanaf 2020-2021. Vervolgens wordt per schooljaar voor alle niveaus een nieuw leerjaar ontwikkeld. Scholen die in 2018-2019 in het vmbo starten met Wired kunnen in 2019-2020 dus verder met leerjaar 2 etc.

  Verschijningsdata Wired
  Schooljaar Niveaus  Leerjaar
  2018-2019 vmbo-bk en vmbo-kgt leerjaar 1
  2019-2020 havo/vwo leerjaar 1
  2020-2021 vwo leerjaar 1
  2019-2020 vmbo-bk en vmbo-kgt leerjaar 2
  2020-2021 havo/vwo en vwo leerjaar 2
  2021-2022 vwo leerjaar 2
  etc.

   

   

 • Is Wired beschikbaar voor verdere leerjaren?

  Ieder jaar wordt, in co-creatie met leerlingen en docenten, een nieuw leerjaar Wired ontwikkeld.

Vragen over de ontwikkeling van Wired
 • Wat houdt co-creatie in?

  Bij Blink ontwikkelen we methodes sámen met leerlingen en docenten, dat is wat onze methodes anders maakt. We starten met een leeg vel – zonder vooropgezet idee. Vanuit de inzichten uit de gesprekken met docenten en met leerlingen ontstaat een concept, een les, een thema en zo verder. Zodra we geschikt lesmateriaal hebben, testen we het in de praktijk in nauwe samenwerking met onze partnerscholen. Iedere les opnieuw. Dit proces noemen we co-creatie.

 • Ik wil graag meewerken aan de ontwikkeling van Wired, kan dat?

  Ja, dat kan! Elke keuze en elke les leggen we voor aan leerlingen en docenten. In overleg met hen schaven we bij, verbeteren we en zoeken we naar de beste manieren om motivatie te stimuleren en leermomenten te verbeteren. Onze methode wordt dus vóór en dóór leerlingen en docenten gemaakt.

  Er zijn verschillende manieren om mee te werken aan Wired: Je kunt meedoen aan interviews, specifieke lessen uitproberen of samen met ons een jaar co-creëren als ‘partnerschool’.

  Neem voor meer informatie contact op met: service.educatie@blink.nl