FAQ

Algemene vragen
 • Is Wired een complete methode Engels?

  Ja, Wired is een complete methode waarin alle relevante ERK-leerdoelen worden afgedekt. Met topicslessen met het accent op de productieve vaardigheden spreken en schrijven en vaardigheidscursussen met extra aandacht voor lezen en luisteren. Ook grammatica en vocabulaire verwerving zijn een belangrijk onderdeel van Wired.

 • Voor welke niveaus is Wired beschikbaar?

  Wired is een methode Engels voor havo- en vwo- onderbouw en het gehele vwo

  We zijn nog druk bezig met de ontwikkeling van de methode. Wired is vanaf schooljaar 2019-2020 beschikbaar voor leerjaar 1, alle niveaus en leerjaar 2, niveau vmbo-bk en vmbo-gt. Vervolgens wordt per schooljaar voor alle niveaus een nieuw leerjaar ontwikkeld. Scholen die in 2019-2020 starten met Wired kunnen in 2020-2021 dus verder met leerjaar 2 etc.

  Beschikbare leerjaren Wired

   

  2019/2020 2020/2021  2021/2022 2022/2023
  vmbo-bk* Leerjaar 1,2 Leerjaar 1,2,3 Leerjaar 1,2,3 Leerjaar 1,2,3,4
  vmbo-gt Leerjaar 1,2 Leerjaar 1,2,3 Leerjaar 1,2,3 Leerjaar 1,2,3,4
  havo/vwo Leerjaar 1 Leerjaar 1,2 Leerjaar 1,2,3 Leerjaar 1,2,3
 • Is Wired geschikt voor tweetalig onderwijs?

  Met uitzondering van de woordjes- en grammatica-app, waar uit functionele overwegingen af en toe Nederlands gebruikt wordt, is Wired een volledig Engelstalige methode. Ook de taken zijn volledig Engelstalig, wat het lesmateriaal geschikt maakt voor TTO.

  Uitzondering is het materiaal voor vmbo-bk. Hier worden instructies in het Nederlands gegeven.

Hoe werk ik met Wired?
 • Hoe flexibel kan ik Wired inzetten?

  Met Wired kun je klassikaal en zelfstandig werken gemakkelijk afwisselen. Je kunt de onderdelen van Wired op verschillende manieren en in verschillende roosters inplannen. Er is ruimte om eigen bronnen toe te voegen, extra uitleg te geven of onderdelen over te slaan. De topics hebben een vaste structuur waarmee je snel vertrouwd raakt, maar we denken ook graag met je mee over een passende invulling voor jouw rooster.

 • Wat is mijn rol als docent?

  Je introduceert een topic klassikaal, begeleidt de leerlingen bij hun opdrachten en sluit de lessenserie met de hele klas af. Er is ruimte voor interactie, samenwerking en er zijn lessen waarin je leerlingen zelfstandig werken. Als docent ben je coach en gespreksleider en kun je inspelen op de behoeften van individuele leerlingen.

 • Hoe kan ik differentiëren met Wired?

  Wired maakt differentiatie makkelijk organiseerbaar, op individueel niveau maar juist ook in de groep.

  Differentiatie kan met Wired op de volgende manieren:
  • Beschikking over de lessen van alle niveaus. De docent krijgt het
  ….lesmateriaal van de niveaus vmbo, havo en vwo tot de
  ….beschikking*. Dat betekent dat de docent de keuze heeft om
  ….voor een leerling een specifieke opdracht van een ander niveau
  ….in te plannen. Maar ook om leerlingen binnen een klas aan
  ….dezelfde topic met een andere taaltaak van een ander niveau te
  ….laten werken.
  • Taken met een open karakter. Door het open karakter van de
  ….taken in de topics zoeken de leerlingen hun grenzen op. Zo
  ….ontstaat niet alleen op individueel niveau maar juist ook in de
  ….groep een organische vorm van differentiatie.
  • In de topiclessen, in de cursussen Reading en Listening en in de
  ….apps kunnen leerlingen;
  …….. • hun eigen route door de oefeningen bepalen;
  …….. • in hun eigen tempo werken;
  …….. • zelf (de onderwerpen van de) lees- en luisteropdrachten
  ………… kiezen.

  Alle materialen en alle niveaus staan ter beschikking en kun je vanuit jouw eigen dashboard voor iedere leerling op het passende niveau inplannen.

  Lees meer op www.wired.nl/differentiatie

 • Hoe werk ik aan grammatica met Wired?

  Wired biedt grammatica in samenhang met de taaltaak aan. Naast de grammatica-oefeningen in de topics kunnen leerlingen oefenen met hun eigen app.

  Grammatica komt op de volgende plekken expliciet aan bod binnen Wired:

  • In de klassikale introductielessen (digibordmateriaal) staat een
  ….overzicht van de grammatica-onderwerpen die van belang zijn
  ….voor de uitvoering van de taak.
  • Elke topic bestaat uit oefeningen (in de pre-task exercises) en
  ….uitleg over de betreffende grammatica.
  • De grammatica-app bestaat uit een groot aantal oefeningen
  ….(op drie niveaus) die leerlingen zelfstandig en in hun eigen tempo
  ….kunnen doen.

 • Wat betekent werken met authentieke bronnen?

  Leerlingen leren aan de hand van originele en betekenisvolle Engelstalige inhoud over één onderwerp (topic). Zo leren ze op een natuurlijke manier nieuwe woorden en zinsconstructies. Omdat de inhoud van de topics zo herkenbaar is en door beeldmateriaal wordt ondersteund, kunnen leerlingen er op elk niveau mee aan de slag.

 • Waar vind ik het overzicht van de inhoud van Wired?

  Iedere docent ontvangt een docentenmap. In deze map vind je een volledig overzicht van de inhoud, de vaardigheden en de leerdoelen per leerjaar en per topic. Met het lesoverzicht kun je je lessen voorbereiden en beschik je over alle informatie die je nodig hebt voor het introduceren van de topic.

Een mix van digitaal en papier, hoe werkt dat?
 • Wat doe ik digitaal en wat op papier?

  Elke topic start met drie digibordlessen (via een beamer of smartboard). Leerlingen werken tijdens deze lessen aan oefeningen in hun leerwerkboek. Na deze digibordlessen werken leerlingen twee lessen op hun eigen niveau aan interactieve oefeningen op een laptop, pc of tablet. De twee volgende lessen werken de leerlingen aan de taaltaak. De taak wordt digitaal aangestuurd maar leerlingen kiezen zelf hoe ze de taak uitwerken, op papier of digitaal. Tot slot zijn er twee lessen klassikale afronding van de taak, waarbij je opnieuw een beamer of smartboard nodig hebt. De summatieve toets neem je af op papier.Wired methode Engels leerwerkboek digitaal  

 • Wat heb ik nodig om digitaal met Wired te werken?

  Voor de klassikale introductielessen heb je een digibord, beamer of touchscreen nodig. Leerlingen werken aan opdrachten, cursussen en de taaltaak op hun leerlingdevice:

  • Computer
  • Laptop
  • Chromebook
  • Of tablet

 • Wat zijn de systeemeisen voor Wired?

  De Wired-lesomgeving is te gebruiken op alle formaten en types digitale schoolborden, schermen en touchscreens (optimale resolutie van 1280 x 768 pixels of hoger) met een werkende internetverbinding.

  Je leerlingen hebben een computer, laptop, Chromebook of tablet nodig.

  TABLET
  • Android, laatste drie versies
  • iOS, laatste drie versies

  COMPUTER
  • Windows 10 en hoger
  • OSX, laatste drie versies

  BROWSER
  Wij adviseren te werken met de meest recente versie van Google Chrome. Het is ook mogelijk te werken met:

  • Google Chrome, laatste drie versies
  • Mozilla Firefox, laatste drie versies
  • Microsoft Internet Explorer 11 of hoger
  • Microsoft Edge, laatste twee versies
  • Safari, laatste drie versies

  TEKSTVERWERKER
  • Die .docx-bestanden kan openen

Vragen over de ontwikkeling van Wired
 • Wat houdt co-creatie in?

  Bij Blink ontwikkelen we methodes sámen met leerlingen en docenten, dat is wat onze methodes anders maakt. We starten met een leeg vel – zonder vooropgezet idee. Vanuit de inzichten uit de gesprekken met docenten en met leerlingen ontstaat een concept, een les, een thema en zo verder. Zodra we geschikt lesmateriaal hebben, testen we het in de praktijk in nauwe samenwerking met onze partnerscholen. Iedere les opnieuw. Dit proces noemen we co-creatie.

 • Ik wil graag meewerken aan de ontwikkeling van Wired, kan dat?

  Ja, dat kan! Elke keuze en elke les leggen we voor aan leerlingen en docenten. In overleg met hen schaven we bij, verbeteren we en zoeken we naar de beste manieren om motivatie te stimuleren en leermomenten te verbeteren. Onze methode wordt dus vóór en dóór leerlingen en docenten gemaakt.

  Er zijn verschillende manieren om mee te werken aan Wired: Je kunt meedoen aan interviews, specifieke lessen uitproberen of samen met ons een jaar co-creëren als ‘partnerschool’.

  Neem voor meer informatie contact op met: service.educatie@blink.nl