Wired is een complete, digitale methode Engels met onderwerpen (topics) die dicht bij de interesse van de leerling liggen. Iedere periode en iedere topic bevat een afsluitende taaltaak. Door het open karakter én de onderzoekende insteek van de taken – het principe van task-based learning -, verleggen leerlingen hun grenzen waardoor differentiatie makkelijker wordt. Leerlingen werken hard, durven Engels te spreken en zoeken elkaar op. Met als resultaat een product waar ze trots op zijn.

Bekijk in deze video het effect van Wired in de klas

 

Een periode Wired bestaat uit:

  • Topiclessen met het accent op spreken en schrijven
  • Lees- en luistervaardigheidlessen
  • Grammatica en vocabulaire
  • Toetsing: formatief en summatief
  • Vrije ruimte voor eigen invulling

De verschillende onderdelen van Wired worden hieronder verder toegelicht.

Topics met taaltaken

Topics zijn onderwerpen waarmee leerlingen in het dagelijks leven in aanraking komen en waarin het gebruik van Engels een belangrijke rol speelt. Voor leerjaar 1 zijn dit Engelstalige films, tv-series, boeken, YouTube-filmpjes, muziek, games en strips. Topics waarmee leerlingen in een échte, voor hen herkenbare, wereld getrokken worden.

Iedere topic bevat een taaltaak. Taaltaken zijn opdrachten waarin leerlingen veel spreken en schrijven – klassikaal, in groepjes en individueel. Door het open karakter én de onderzoekende insteek van de taken zoeken leerlingen hun eigen grenzen op. Alle onderwerpen (topics) en alle taken leggen we voor aan leerlingen. Pas als zij zich erin kunnen vinden, gaan wij verder met de ontwikkeling van het lesmateriaal. Co-creatie noemen we dat.

Grammatica en vocabulaire

Grammatica in Wired is altijd gerelateerd aan de behoefte van leerlingen bij de uitvoering van de taaltaken, zodat leerlingen het geleerde direct kunnen toepassen. Daarnaast kunnen leerlingen naar eigen inzicht en behoefte oefenen met de adaptieve grammatica-app van Wired.

Om een vreemde taal effectief te kunnen spreken, schrijven en begrijpen, moet je veel woorden en uitdrukkingen kennen én kunnen toepassen. Uitbreiding van de woordenschat speelt daarom een belangrijke rol in Wired. Leerlingen breiden hun woordenschat uit met woorden die van belang zijn voor de opdrachten en de taaltaak. In hun woordjes-app voegen leerlingen ook zélf relevante woorden toe.

Reading en Listening

In de topiclessen ligt het accent vaak op de productieve vaardigheden spreken en schrijven. Daarom is er in de vaardigheidscursussen juist extra aandacht voor lezen en luisteren. Deze cursussen voor Reading en Listening lopen het hele jaar door. Leerlingen kunnen grotendeels individueel of in tweetallen oefenen met Engelse teksten en luisterfragmenten.

Toetsen

Toetsen horen onlosmakelijk bij het leerproces, want: ‘meten is weten’. Om de motivatie van leerlingen vast te houden is het van belang om regelmatig een succesbeleving te hebben.

Wired maakt onderscheidt tussen twee soorten toetsen: formatieve en summatieve toetsen. Zo kun je metingen doen voor verschillende doelen.

Vrije ruimte

De vrije ruimte is ontstaan op verzoek van veel docenten die behoefte hebben aan ruimte in hun vaak volle lesprogramma. Wired biedt de lesstof in samenhang aan: we integreren vaardigheden, grammatica en vocabulaire in de topics. Doordat we deze onderdelen in samenhang met de taaltaak aanbieden, worden ze betekenisvoller dan wanneer je ze los behandelt. Hierdoor kun je het verplichte programma efficiënter doorlopen en in 80% van je lestijd de verplichte onderdelen behandelen. Uitgaande van drie lesuren van vijftig minuten in de week, houd je 20% van de tijd over voor eigen invulling van de les. Wired geeft ook suggesties voor invulling van de vrije ruimte.

Methodewijzer

Alle informatie over de methode hebben we gebundeld in de methodewijzer. Hierin vind je o.a. het leerdoelenoverzicht en lees je alles over het concept, de ontwikkeling van Wired, verschijningsdata en de prijs.

Download de laatste versie van de methodewijzer hier. Wil je een gedrukt exemplaar van de methodewijzer ontvangen? Vul je gegevens in en hij komt zo snel mogelijk naar je toe!