Alle taalvaardigheden komen geïntegreerd aan bod en leerlingen werken aan relevante taaltaken.

Alle onderwerpen zijn getest en gekozen samen met leerlingen: we hebben in de klas gezien dat de verrassende ‘topics’ hen prikkelen om Engels te spreken, dat ze gemotiveerd aan de slag gaan en meer willen weten

Topics met taaltaken

Topics zijn onderwerpen waarmee leerlingen in het dagelijks leven in aanraking komen en waarin het gebruik van Engels een belangrijke rol speelt. Voor leerjaar 1 zijn dit Engelstalige films, tv-series, boeken, YouTube-filmpjes, muziek, games en strips. Topics waarmee leerlingen in een échte, voor hen herkenbare, wereld getrokken worden.

Alle onderwerpen zijn getest en gekozen samen met leerlingen: we hebben in de klas gezien dat de verrassende topics hen prikkelen om Engels te spreken, leerlingen gemotiveerd aan de slag gaan en ze meer willen weten.

Iedere topic bevat een taaltaak. Taaltaken zijn opdrachten waarin leerlingen veel spreken en schrijven – klassikaal, in groepjes en individueel. Door het open karakter én de onderzoekende insteek van de taken zoeken leerlingen hun eigen grenzen op.

Grammatica en vocabulaire

Grammatica in Wired is altijd gerelateerd aan de behoefte van leerlingen bij de uitvoering van de taaltaken, zodat leerlingen het geleerde direct kunnen toepassen. Daarnaast kunnen leerlingen naar eigen inzicht en behoefte oefenen met de adaptieve grammatica-app van Wired.

Om een vreemde taal effectief te kunnen spreken, schrijven en begrijpen, moet je veel woorden en uitdrukkingen kennen én kunnen toepassen. Uitbreiding van de woordenschat speelt daarom een belangrijke rol in Wired. Leerlingen breiden hun woordenschat uit met woorden die van belang zijn voor de opdrachten en de taaltaak. In hun woordjes-app voegen leerlingen ook zélf relevante woorden toe.

Reading en Listening

In de topiclessen ligt het accent vaak op de productieve vaardigheden spreken en schrijven. Daarom is er in de vaardigheidscursussen juist extra aandacht voor lezen en luisteren. Deze cursussen voor Reading en Listening lopen het hele jaar door. Leerlingen kunnen grotendeels individueel of in tweetallen oefenen met Engelse teksten en luisterfragmenten.

Toetsen

Toetsen horen onlosmakelijk bij het leerproces, want: ‘meten is weten’. Om de motivatie van leerlingen vast te houden is het van belang om regelmatig een succesbeleving te hebben.

Wired maakt onderscheidt tussen twee soorten toetsen: formatieve en summatieve toetsen. Zo kun je metingen doen voor verschillende doelen.

Vrije ruimte

De vrije ruimte is ontstaan op verzoek van veel docenten die behoefte hebben aan ruimte in hun vaak volle lesprogramma. Wired biedt de lesstof in samenhang aan: we integreren vaardigheden, grammatica en vocabulaire in de topics. Doordat we deze onderdelen in samenhang met de taaltaak aanbieden, worden ze betekenisvoller dan wanneer je ze los behandelt. Hierdoor kun je het verplichte programma efficiënter doorlopen en in 80% van je lestijd de verplichte onderdelen behandelen. Uitgaande van drie lesuren van vijftig minuten in de week, houd je 20% van de tijd over voor eigen invulling van de les. Wired geeft ook suggesties voor invulling van de vrije ruimte.

Informatiefolder

Alle informatie over de methode hebben we gebundeld in een folder. Hierin vind je o.a. de opbouw van de methode en lees je alles over het concept, de didactische verantwoording en het aanbod van Wired.

Download de laatste versie van de folder hier. Wil je een gedrukt exemplaar ontvangen? Vul je gegevens in en hij komt zo snel mogelijk naar je toe!