Topic

Iedere periode heeft één centraal topic voor negen lessen en een toetsles. Elke topic bestaat uit enkele inleidende klassikale digibordlessen, een reeks individuele vaardigheids- en grammatica-oefeningen die voorbereiden op de taaltaak en de taak zelf. In de topiclessen komen alle vaardigheden aan bod, met de nadruk op spreken en schrijven. De topic wordt afgesloten met een spreekles en een beoordeling met een formatieve rubric. De summatieve afsluiting van de topiclessen bestaat uit een skills test: een toets over alle
vaardigheden en kennisonderdelen uit de topic.

Reading en Listening

Naast de topics zijn er aparte vaardigheidslessen voor luisteren en lezen. In iedere periode zijn hiervoor steeds drie lessen gepland, twee voor lezen en één voor luisteren, die je flexibel kunt inzetten. In deze lessen oefenen leerlingen met lees- en luisterstrategieën. De progressie kun je beoordelen met een methode-onafhankelijke ERK-toets.

Vrije ruimte

Elke periode heeft twee lessen vrije ruimte die je naar eigen inzicht kunt invullen.

Indeling programma leerjaar 1

Indeling leerjaar 1 Wired - methode Engels VO

Lisanne Verwer – Stedelijk Dalton College Alkmaar

“Wij geven 2x in de week Engels met lessen van 60 minuten. Doordat je de lessen van Wired flexibel in kunt zetten is dit prima werkbaar. Je kunt door het jaar heen schuiven met de verschillende topics en hoeft niet per se de voorgeschreven volgorde aan te houden”