Opdrachten met verschillende soorten strategieën

Deze cursussen voor Reading en Listening lopen het hele jaar door. Leerlingen kunnen grotendeels individueel of in tweetallen oefenen met Engelse teksten en luisterfragmenten. Leerlingen werken aan hun vaardigheid op het niveau dat bij hen past, zodat ze in deze vaardigheden geleidelijk vorderingen kunnen maken. We bieden opdrachten waaronder verschillende soorten strategieën liggen. Want je kunt alleen spreken van ‘strategisch’ vaardigheidsonderwijs wanneer leerlingen zelf bewust strategieën kiezen, toepassen en daarop reflecteren. Dit is de visie van Bimmel en Weststrate (2015), die wij volgen in Wired. Écht strategisch onderwijs ontstaat uiteraard niet in één les, dit moet groeien. De begeleiding van de docent is hierbij onmisbaar.

Database aan leesteksten en luisterfragmenten

Wired biedt een database aan leesteksten en luisterfragmenten voor de cursussen Reading en Listening. Je krijgt de beschikking over de bronnen van alle niveaus. Je kunt de opdrachten en oefeningen voor de gehele groep of voor iedere leerling afzonderlijk klaarzetten. Wired biedt geschikte bronnen voor de cursussen, maar je kunt natuurlijk ook je eigen bronnen gebruiken.

Differentiëren

In beide vaardigheidscursussen kun je naar niveau en tempo differentiëren. Leerlingen krijgen de beschikking over lees- en luisterbronnen van alle niveaus en kunnen hun eigen route door de oefeningen bepalen. Zo werk je stap voor stap toe naar strategisch onderwijs, waarbij leerlingen strategieën bewust en zelfstandig toepassen. Dit ontstaat uiteraard niet in één les, dit moet groeien. Begeleiding van de docent is hierbij onmisbaar.

ERK-leerdoelen

De leerdoelen van de lees- en luistercursussen sluiten aan bij de ERK-descriptoren zoals geformuleerd in Taalprofielen (SLO). Wired geeft je steeds weer nieuwe opdrachten met nieuwe bronnen. Op deze manier worden alle relevante ERK-descriptoren voor lezen en luisteren afgedekt.