Task-based Learning

Het principe van task-based learning is uitgangspunt in Wired. Iedere topic werkt toe naar een voor leerlingen relevante en zinvolle taaltaak waarbij het gebruik van de doeltaal een belangrijke rol speelt. Aan het begin van de topic krijgen de leerling uitleg over de taaltaak en de leerdoelen zodat zij weten wat er van hen verwacht wordt. Tijdens de lessen die volgen oefenen leerlingen met opdrachten die hen voorbereiden op de taak. Leerlingen activeren voorkennis en oriënteren zich klassikaal op het thema van de taaltaak, oefenen thematische woorden en grammatica met hun eigen app.

Voorbeeld taaltaak leerjaar 1: “Making your own promo flyer”

Een voorbeeld van een taak uit de topic Music ‘Special talent’ is: ‘Making your own promo flyer’. In deze taak gaan de leerlingen als professionele copywriters en designers een wervende flyer maken voor een muziekfestival. Als docent begeleid je hen in een aantal lessen in hun voorbereiding op de taak. De elementen die de flyer nodig heeft om zoveel mogelijk bezoekers te trekken en de woorden en grammatica die ze daarvoor nodig hebben zijn voorbeelden van voorbereidende opdrachten en oefeningen. In de lessen op onze partnerscholen zien we een grote variatie in hoe leerlingen dit aanpakken.

Lesomgeving Wired: uitleg van de taaltaak

Formatieve toetsing taaltaak

De taaltaak wordt geëvalueerd aan de hand van formatieve toetsing. Iedere taaltaak heeft een eigen rubric. Deze rubric bestaat uit een lijst met criteria waaraan de taaltaak moet voldoen. De rubric richt zich op de processen die naar het eindproduct leiden en geeft leerlingen inzicht in de criteria die van belang zijn voor het voltooien van de taak. Je kunt ervoor kiezen om de taak zelf te beoordelen of om de leerlingen dat te laten doen (hun eigen taak of die van een andere leerling). Als docent geef je de leerlingen handvatten om gerichte feedback te geven. Door tussentijds te evalueren meet je samen met de leerlingen wat ze kennen en kunnen. Aan de hand van de feedback kunnen de leerlingen bepalen wat nog geleerd moet worden om het leerdoel te halen.

De rubric wordt als pdf- en als bewerkbaar Word-bestand beschikbaar gesteld. Zo kun je ervoor kiezen om criteria weg te laten of juist toe te voegen aan de rubric.

Bekijk de rubric periode 1, topic Music vmbo-gt

Differentiatie

Alle taken hebben een open karakter. Leerlingen kunnen hier in hun eigen tempo aan werken, zelf bepalen wanneer ze met de taak beginnen en zelf kiezen hoe hun eindproduct eruit komt te zien. Door dit open karakter zoeken leerlingen hun grenzen op en zo ontstaat er juist ook in de groep een organische vorm van differentiatie.

 

“De gt-leerlingen die digitaal hebben gewerkt zijn zelfstandiger geworden en zijn meer oplossingsgericht gaan werken.”

Lisanne Verwer – Stedelijk Dalton College Alkmaar

“Bij de taaltaak wordt op een creatieve manier Engels geleerd,
zonder dat de leerlingen het direct door hebben.”

Manon Dinnissen – Praktijkschool Breda