Wired maakt onderscheid tussen twee soorten toetsen: formatieve en summatieve toetsen. Zo kun je metingen doen voor verschillende doelen.

Formatieve toetsing

De formatieve toetsing meet de individuele progressie van een leerling bij de evaluatie van de taaltaak. Dat doe je aan het einde van de topiclessen met een rubric.

Summatieve toetsing

Wired heeft twee soorten summatieve toetsen:

  • In de skills tests komen de vaardigheden én de kennisonderdelen van iedere topic aan bod. Voor elke topic en voor elk niveau is een kant-en-klare skills test beschikbaar als pdf-bestand en als bewerkbaar Wordbestand. Iedere skills test bestaat uit vijf onderdelen: luisteren, lezen, schrijven, grammatica en vocabulaire. Bij elke toets wordt een toetsmatrijs met informatie over o.a. de toetsdoelen, de ERK-descriptoren, de spreiding van het type vragen (op basis van de taxonomie voor taaltoetsen van Erik Kwakernaak) en de weging van verschillende onderdelen geleverd.