Uitbreiding woordenschat

Om een vreemde taal effectief te kunnen spreken, schrijven en begrijpen, moet je veel woorden en uitdrukkingen kennen én kunnen toepassen. Uitbreiding van de woordenschat speelt daarom een belangrijke rol in Wired. Omdat we voor een betekenisvol geheel alle onderdelen geïntegreerd aanbieden, geldt voor vocabulaire hetzelfde als voor grammatica: leerlingen leren de woorden die belangrijk zijn voor de topic en de taaltaak.

Voor het oefenen en leren van woorden hebben leerlingen toegang tot Memrise, een woordjes app met alle belangrijke woorden die per topic aan bod komen en waarop ze getoetst worden. Hierbij maken we onderscheid tussen vijf soorten woorden, deels door ons geselecteerd en deels door de leerlingen zelf ingevoerd in de app:

  • Topic-related words: door Wired-auteurs geselecteerde woorden die nodig zijn voor begrip van het materiaal in de introductieles(sen);
  • Task-related words: door Wired-auteurs geselecteerde woorden die nodig zijn voor uitvoering van de taken;
  • General words: door Wired-auteurs geselecteerde algemene nuttige woorden;
  • Personal, task-related words: woorden die leerlingen zelf voor hun taak selecteren en aan hun woordjes-app toevoegen;
  • Personal words, reading and listening-related: woorden die leerlingen zelf uit de lessen van de ERK-cursussen selecteren en in hun woordjes-app toevoegen.