Om zo goed mogelijk in te spelen op de verschillende behoeften van leerlingen ontwikkelden we een adaptieve grammar app. Deze app biedt heel veel extra oefenstof op maat, waardoor differentiëren plotseling heel makkelijk wordt.

Grammatica in Wired

Bij de aanpak van grammatica in Wired zijn we in gesprekken met docenten en leerlingen, ondersteund door observaties in klassen samen uitgekomen op het scaffolding-model. Bij scaffolding worden vijf stappen onderscheiden: engagement, building knowledge, transformation, presentation en reflection. Al die vijf stappen komen ook terug in de aanpak van grammatica in Wired.

 • Engagement: In de klassikale introductielessen van een topic krijg je als docent de mogelijkheid om aan de hand van een aantal schermen met kenmerkende voorbeeldzinnen de belangrijkste grammatica-onderwerpen voor de taaltaak te bespreken. Hoe je de onderwerpen uitlegt, bepaal je zelf.
 • Building knowledge: Met behulp van grammatica-oefeningen in de digitale werkbladen en met het extra oefenmateriaal in de grammar app breiden leerlingen hun kennis van de grammatica-onderwerpen uit.
 • Transformation: De leerlingen passen de geleerde grammatica toe in de uitvoering van de taaltaak in les 6 en 7 van de topic. Als ze bij de uitvoering van de taak grammaticale hulp nodig hebben, kunnen ze op elk moment zelfstandig gebruikmaken van de grammar app.
 • Presentation: In les 8 van elke periode presenteren leerlingen hun taalproduct. In deze les kunnen ze laten zien en horen hoe goed ze de specifieke grammatica-onderwerpen beheersen en kunnen toepassen.
 • Reflection: Voor diezelfde les 8 is er een rubric. Met dit formatieve meetinstrument kunnen leerlingen aangeven hoe goed ze de grammatica beheersen. Op basis hiervan kunnen ze vervolgens bepalen of ze extra moeten of willen oefenen met de grammar app.
Aan de slag met de grammar app

Leerlingen kunnen de grammar app van Wired op twee manieren gebruiken: rechtstreeks via de app zelf of via koppelingen in de grammatica-oefeningen in de digitale werkbladen. Als ze de app via hun device openen, zien ze een inhoudsopgave waarin ze zelf een onderwerp kunnen kiezen en meteen aan de slag kunnen. Er is ook nog een tweede route: via de grammatica-oefeningen in de digitale werkbladen van Wired. Daarin staan knoppen die leerlingen meteen naar de juiste oefeningenreeks in de app brengen (zie afbeelding). Als ze daarop klikken, komen ze direct bij het juiste onderwerp en kunnen ze in eigen tempo extra oefenen. Als blijkt dat ze een onderwerp onvoldoende beheersen, zorgt de app voor extra oefenmateriaal op een eenvoudiger niveau.

Klik op de afbeelding om te vergroten

Adaptieve app

De grammar app is adaptief en past zich aan het niveau van de individuele leerling aan. Dat is mogelijk doordat de grammatica die erachter zit in kleine stukjes is opgedeeld en als een soort piramide aan afhankelijkheden is opgebouwd. Zo is er voor de present simple bijvoorbeeld apart oefenmateriaal voor de vorm met en zonder –s en voor de spelling van werkwoorden die eindigen op –y. En voor de present continuous zijn er directe kruisverbanden met onder andere het gebruik van am, are en is en persoonlijke voornaamwoorden. Op die manier ontdekken leerlingen precies met welk onderdeel ze moeite hebben en welke extra oefening ze nodig hebben. Als er hiaten in de kennis blijken te zitten, biedt de app automatisch extra oefenmateriaal aan. Leerlingen die het goed doen, worden beloond met filmpjes (giphy’s) en kleine virtuele trofeeën, om vervolgens naar oefenmateriaal van een gerelateerd onderwerp of op een hoger niveau te worden geleid.

Drie levels per onderwerp

Hoe werkt dat? Voor bijna alle onderwerpen zijn er oefeningen op drie levels, die overigens niet expliciet zichtbaar zijn voor de leerlingen. Als een leerling bij een onderwerp binnenkomt, begint hij of zij op level 2. Dat is meestal een gesloten vraag met drie of vier opties, soms is het een eenvoudige open vraag. Als vijf keer achter elkaar de juiste vorm wordt gekozen (of ingevuld), stapt de app vanzelf over naar level 3 en level 3 is altijd een open vraag. Op dit niveau moeten leerlingen laten zien dat ze het grammatica-onderwerp echt goed in de vingers hebben en moeten ze altijd zelf iets intikken. Als ze dat vijf keer achter elkaar goed doen, krijgen ze hun beloning en kunnen ze naar een volgend onderwerp. Als ze te veel fouten maken op level 2, gaan ze ongemerkt naar level 1: een reeks gesloten oefeningen met twee opties. Gaat dat vijf keer achter elkaar goed, dan ga je terug naar level 2. Blijkt ook level 1 te moeilijk te zijn, dan zet de app automatisch level 2 van een eenvoudiger onderwerp klaar. Enzovoorts.

De grammar app in vogelvlucht

In alfabetische volgorde geven we de belangrijkste kenmerken van de grammar app van Wired:

 • Adaptief – De app past zich aan het niveau van elke leerling aan. Leerlingen die moeite hebben, krijgen automatisch oefenmateriaal van een eenvoudiger niveau aangeboden; leerlingen die nog beter willen worden, krijgen oefeningen op een hoger niveau voorgeschoteld.
 • Authentiek – De oefeningen zijn grotendeels gebaseerd op materiaal uit authentieke Engelstalige bronnen.
 • Autonoom – De app is gericht op zelfstandig gebruik en de oefeningen zijn zo eenvoudig van opzet dat leerlingen geen extra instructie of ondersteuning van de docent nodig hebben. Ook voor de inhoudelijke uitleg is gezorgd: op elk scherm staat een knop (vraagteken) met een korte uitleg van de ‘theorie’ en verhelderende voorbeelden.
 • Betekenisvol – De oefeningen zijn betekenisvol doordat ze zijn rechtstreeks uit de wereld van de leerlingen komen: ze sluiten aan bij hun (taal)wereld en verwijzen naar personen en dingen die ze herkennen. De betekenis wordt versterkt voor het gebruik van veel beeldmateriaal.
 • Contextrijk – Bij meer dan 50% van de oefeningen zit beeldmateriaal. Hierdoor ontstaat een duidelijke, betekenisvolle context die leerlingen helpt bij het maken van de oefeningen.
 • Direct toegankelijk – De app is eenvoudig zelfstandig te gebruiken, zowel vanuit de grammatica-oefeningen in Wired als vanuit de inhoudsopgave van de app zelf. Dat laatste is bijvoorbeeld ook handig als leerlingen willen oefenen voor een toets.
 • Omvangrijk – De app is rijkgevuld en wordt alleen nog maar rijker. Er zijn nu al meer dan 4.500 oefenzinnen.
 • Random en circulair – De app biedt oefeningen in willekeurige volgorde aan (random) en leerlingen kunnen er oneindig mee blijven oefenen (circulair). Ook als ze een onderwerp goed hebben afgerond, kunnen ze er altijd opnieuw mee aan de slag. Ze krijgen dan weer nieuwe oefeningen aangeboden.

Wired en de adaptieve grammar app zelf proberen? Vraag een pilotlicentie aan.

Vraag een pilotlicentie aan