In Wired speelt task-based learning een belangrijke rol. Bij task-based learning gaat het om betekenisvolle communicatie, om het gebruik van de taal, in dit geval Engels. Leerlingen leren het meest wanneer ze zelf en vooral ook samen met andere leerlingen actief praten en handelen in de te leren taal. Voorwaarde hierbij is wel dat de taaltaken waaraan ze werken betekenisvol zijn; dus in vorm en inhoud aansluiten bij de wereld buiten.

Geloofwaardige, relevante taaltaken

Centraal in task-based learning staat de taak. Een taak is een motiverende opdracht die aanzet tot een taalactiviteit die op een of andere manier gerelateerd is aan de werkelijkheid. Van den Branden (2006): “an activity in which a person engages in order to attain an objective, and which necessitates the use of language”. Het gebruik van engages is hier van belang: leerlingen voeren een taak niet alleen uit, maar zijn er ook persoonlijk bij betrokken. ‘Gerelateerd aan de werkelijkheid’ betekent dat de taak geloofwaardig en in die zin relevant voor de leerlingen is. Er moet sprake zijn van een willing suspension of disbelief. Dat wil zeggen: in sommige gevallen zullen leerlingen misschien beseffen dat de taak die ze uitvoeren niet per se iets is wat ze in hun dagelijks leven of toekomstige baan zullen tegenkomen, maar wel past in een wereld van makebelieve. Taken moeten dus weloverwogen zijn en de leerlingen aanzetten tot enige vorm van communicatie. Verder is er altijd sprake van een product (‘outcome’) dat in vorm en inhoud aansluit bij de wereld buiten de school.

De taak als middel

De taalproducten zijn natuurlijk geen doel op zich. “Hoe levensecht en betekenisgericht taken ook moeten zijn, uiteindelijk gaat het om de taalverwerving,” aldus Bimmel en Weststrate (2014). Zij citeren Ellis: “… the real purpose of the task is not that learners should arrive at a successful outcome but that they should use language in ways that will promote language learning.” Engels leren doe je dus niet alleen door taal te gebruiken, maar ook door aandacht te vestigen op en te oefenen met taalvormen.

In samenwerking met docenten en leerlingen

De taaltaken in Wired richten zich voornamelijk op de productieve vaardigheden spreken en schrijven. Ze hebben een open karakter zodat iedere leerling daar zijn of haar uitdaging in kan vinden. Net als bij de keuze voor de onderwerpen, topics, binnen Wired, ontwikkelen we taaltaken samen met docenten en leerlingen. Dat proces begint steeds met gesprekken met leerlingen over onderwerpen uit de wereld van muziek, YouTube, verhalen, films, tv-series. Met hen zoeken we ook naar bronnen en ontwikkelen we relevante taken. Pas als zij er helemaal warm voor lopen, gaan we ermee verder. Als vervolgens het materiaal in diverse klassen goed is getest met leerlingen van verschillende niveaus én met docenten is besproken hoe zij het materiaal ervaren, maken we het definitief. Zo zijn we voor leerjaar 1 bij de volgende genres uitgekomen: muziek, boeken, YouTube, verhalen en stripverhalen. Leerlingen maken bijvoorbeeld een flyer voor een muziekevenement, een storyboard voor een aantal filmscènes, een korte presentatie over hun favoriete YouTube video en een FBI-dossier over de moord op John F. Kennedy.

Taaltaak in Wired
Introductie taaltaak bij topic JFK: Write an FBI report about the murder of JFK

Wil je deze taaltaak inzien? Bekijk de task met de bijbehorende rubric  als onderdeel van de proeflessen van topic JFK.

Bekijk de proeflessen

Om een of meerdere topics volledig in te zien en uit te proberen in de klas kun je een gratis pilotlicentie aanvragen.

Bronnen en meer lezen

  • Branden, K. van den, (Red.) (2006). Task-Based Language Education. From Theory to Practice.
  • Bimmel, P. & C. Weststrate (2014). Vreemde-talendidactiek in veertig (en meer) werkbladen.
  • Ellis, R. (2003). Task-based Language Learning and Teaching.