Marcel Lemmens, hoofdredacteur van Wired, schreef hier onlangs een interessant artikel over voor het Levende Talen Magazine. Hij onderscheidt drie aspecten die van belang zijn:

  • Authenticiteit
  • Relevantie
  • Geloofwaardigheid

De belevingswereld van leerlingen. Wat is dat?

Als je een educatief uitgever vraagt naar de kenmerken van haar of zijn leergang Duits, Engels of Frans dan valt ongetwijfeld het begrip betekenisvol. Uiteraard moet lesmateriaal betekenisvol zijn, zinvolle talige input bieden en aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen. Maar wat betekent dat? En hoe zorg je ervoor dat leerlingen niet afhaken, maar juist aanhaken en ook nog eens nuttige taal leren?

Ben je benieuwd naar antwoorden op deze vragen? En benieuwd hoe wij dit toepassen in Wired?

Lees dan hier het artikel uit Levende Talen Magazine

Door: Marcel Lemmens, Hoofdredacteur Wired