Ook voor de ontwikkeling van leerjaar 3 en 4 van Wired zijn we in gesprek gegaan met docenten en leerlingen. Uit de gesprekken met docenten bleek dat zij graag in leerjaar 3 van het vmbo al starten met examenvoorbereiding. Naast 4 reguliere (volwassen) Wired-topics bieden we in leerjaar 3 daarom cursussen Exam Training.

Alle vaardigheden aan bod

In de cursussen Exam Training ligt de focus op de vaardigheden Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven. Het doel van de cursussen is om leerlingen heel geleidelijk voor te bereiden op het centraal schriftelijk examen (CSE) leesvaardigheid en het schoolexamen (SE) luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid.

De volgende onderdelen komen per leerjaar aan bod:

Leerjaar 3

  • Reading: ter voorbereiding op CSE
  • Listening: ter voorbereiding op SE

Leerjaar 4

  • Reading: ter voorbereiding op CSE
  • Writing: ter voorbereiding op SE
  • Speaking: ter voorbereiding op SE

Leerjaar 3: Reading en Listening

De cursussen voor leerjaar 3 zijn inmiddels klaar voor gebruik. We bieden de cursussen voor Reading en Listening op 3 niveaus: vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gt. De cursus Reading bevat 6 lessen en de cursus Listening bevat 4 lessen inclusief een toets die ingezet kan worden als oefentoets of als eindtoets.

Opdrachten en stappenplan

In iedere les werken de leerlingen aan opdrachten die vergelijkbaar zijn met vragen uit het (eind)examen. Aan de hand van een stappenplan gaan leerlingen aan de slag met verschillende opdrachten. Leerlingen:

  • oefenen met veel voorkomende vraagtypen
  • werken aan bewustwording van strategie├źn
  • ontrafelen teksten en audio-videofragmenten en ontdekken in stappen hoe je tot een goed antwoord komt
  • raken vertrouwd met veel voorkomende examen-woorden

Papier als basis

De lessen en opdrachten zijn gebundeld in een papieren leerwerkboek. We maken gebruik van papier om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het CSE leesvaardigheid, dat gemaakt wordt op papier. In de lesomgeving vindt de docent alle lessen en bijbehorende lesdocumenten (Teacher info met een overzicht van vraagtypen en eindtermen, pdf’s van de opdrachten en antwoorden, de woordenlijst, beeld- en geluidsfragmenten voor het onderdeel Listening en de toets van Listening).

* De cursussen Exam Training zijn het hele jaar inzetbaar en in volgorde inwisselbaar. Leerjaar 4 vmbo verschijnt in schooljaar 2022/2023