Formatief toetsen

De formatieve toetsing vindt plaats aan het eind van iedere topic bij de evaluatie van de taaltaak. Deze taaltaak wordt geëvalueerd door middel van een rubric (bekijk hier de rubric van topic Music vmbo-kgt). Deze bestaat uit een lijst met criteria waaraan de taaltaak moet voldoen. De rubric richt zich op de processen die naar het eindproduct leiden en geeft leerlingen inzicht in de criteria die van belang zijn voor het voltooien van de taak. Je kunt ervoor kiezen om zelf de taak te beoordelen of om de leerlingen dat te laten doen (hun eigen taak of die van een andere leerling). Als docent geef je de leerlingen handvatten om gerichte feedback te geven.

Summatief toetsen

Aan het eind van iedere topic wordt een summatieve toets afgenomen, de zogenaamde skills test. In Wired beslaat deze toets de vaardigheden lezen, luisteren en schrijven en de leerstof bestaande uit woorden en grammatica. Het doel van deze toets is te bepalen of je leerlingen de leerstof en de aangeboden vaardigheden van de topic beheersen. Deze beheersing is in de praktijk makkelijker te bepalen voor onderdelen waar een leerling voor kan leren, zoals woorden en grammatica, dan voor onderdelen die aan de vaardigheden zijn gekoppeld. Maar ook bij die laatste onderdelen sluiten we qua onderwerp, subvaardigheid en type tekst zo veel mogelijk aan bij de topic. Op die manier zal de leerling herkennen wat er van hem of haar verwacht wordt.

Met de resultaten van de skills test krijg je inzicht in welke onderdelen de leerlingen beheersen en welke onderdelen je eventueel nog moet herhalen. Met de skills test kan geen ERK-niveau worden bepaald of een uitspraak worden gedaan over bijvoorbeeld welke leerweg in het vmbo het best bij een leerling past. Wel is het zo dat aan de onderdelen lezen, luisteren en schrijven de descriptoren van het ERK ten grondslag liggen. Dat zijn dezelfde descriptoren die ook een centrale rol spelen in de topic. Om een uitspraak te kunnen doen over ERK-niveau, leerweg, etc. kan een methodeonafhankelijke ERK-toets worden ingezet.

Nieuws