Blink is een leermiddelenontwikkelaar met lef, voor docenten met lef. Voor betrokken docenten, die zich verbonden voelen met hun leerlingen. Voor nieuwsgierige docenten, die ook zelf durven groeien. En voor ambitieuze docenten, die samen met hun leerlingen willen springen, nog nét een beetje hoger. Onze leermiddelen zijn de trampoline waarop dat kan. Zodat we gezamenlijk leerlingen ráken, ze in beweging laten komen. Met als uiteindelijke doel: kinderen uitdagen om zichzelf te ontwikkelen en de wereld te ontdekken.

Bij Blink baseren we ons op recent neuropsychologisch onderzoek naar hoe leerlingen het beste leren. Bovendien worden al onze leermiddelen voortdurend getest in de praktijk en doorontwikkeld, samen met honderden leerlingen en leraren. Zo werken we met elkaar aan het vormgeven van lessen die daadwerkelijk aanslaan bij leerlingen. Het is deze aanpak die Blink onderscheidt van andere uitgevers.

Blink is in het voortgezet onderwijs tevens uitgever van PLOT26 (Nederlands) en Saga (geschiedenis) en in het basisonderwijs van Groove.me (Engels) en Blink Wereld (wereldoriëntatie).

Meer Blink?

In co-creatie ontwikkeld

Starten vanuit een leeg vel

Bij Blink ontwikkelen we methodes sámen met leerlingen en docenten, dat is wat onze methodes anders maakt. We starten met een leeg vel – zonder vooropgezet idee. Vanuit de inzichten uit de gesprekken met docenten en met leerlingen ontstaat een concept, een les, een thema en zo verder. Zodra we geschikt lesmateriaal hebben, testen we het in de praktijk in nauwe samenwerking met onze partnerscholen. Iedere les opnieuw.

Observeren in de klas

Alle lessen observeren we in de klas. Wat doet de stof met de leerlingen? Wanneer gaan leerlingen op het puntje van hun stoel zitten? Wanneer haken ze af? Wat gebeurt er met de docent? Met zijn/haar rol in de klas? Dit is een continu proces van ontwerpen, bijschaven, aanpassen en soms zelfs weer helemaal opnieuw beginnen. We geloven namelijk dat dat een voorwaarde is voor betere resultaten. De feedback die we krijgen, is altijd waardevol en bepalend voor elke volgende stap.