Selecteer een niveau

Digibordlessen

Hier vind je een samenvatting van de eerste drie digibordlessen: Samen met je leerlingen luister en kijk je naar een deel van de avonturenfilm Big Game. De rest van het verhaal ontdekken ze door het lezen van een hoofdstuk uit het boek. Je bereidt de leerlingen voor op de taaltaak die zij gaan voltooien: het maken van hun eigen storyboard.

Exercises

Ter voorbereiding op de taaltaak werken leerlingen aan individuele leerlingopdrachten: Leerlingen oefenen met het lezen en begrijpen van een hoofdstuk uit het boek Big Game, met het begrijpen en beschrijven van locatie, actie en dialoog in een storyboard en ze oefenen met grammatica (present simple, present continuous en personal pronouns).

Task

Zelfstandig, in tweetallen of in groepjes werken je leerlingen aan de taaltaak: het maken van een storyboard van een hoofdstuk uit het boek Big Game. De taak wordt aangeboden samen met de rubric. Op de rubric vinden de leerlingen de criteria waaraan de taak moet voldoen.

Reading

Naast de topic biedt Wired extra lees- en luistervaardigheidsoefeningen gericht op verbetering van het strategisch handelen van je leerlingen. Hier vind je een leesoefening gericht op het aanleren en inslijpen van leesstrategieën. Deze oefeningen sluiten aan op de ERK-leerdoelen en zijn flexibel inzetbaar.

Listening

Wired heeft ook kant-en-klare kijk- en luistervaardigheidsoefeningen gericht op strategietraining. Net als de leesopdrachten kun je deze oefeningen flexibel inzetten en krijgen de leerlingen direct feedback op hun antwoorden.

Zichtzending leerwerkboek aanvragen

Het leerlingmateriaal van Wired is ook handig gebundeld in een leerwerkboek. Hierin vind je onder meer words, worksheets, extra reading en een rubric. Wil je een leerwerkboek inzien, vraag een gratis zichtexemplaar aan.