Regiobijeenkomst Alkmaar

Wil jij samen met (vak)collega’s in gesprek over het vak Engels? Kom dan op dinsdag 5 maart naar Alkmaar voor de regiobijeenkomst Engels op het Stedelijk Dalton College. Het Stedelijk Dalton College en Wired nodigen je van harte uit voor deze middag.

Tijdens deze bijeenkomst, waar iedere docent Engels van harte welkom is, staat het gesprek over het vak Engels centraal. Met informatie over nieuwe (vak)didactische inzichten en ideeën om naar je lessen te vertalen. Natuurlijk is er ook volop ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

Aanmelden kan tot uiterlijk 26 februari via onderstaand formulier.

Programma

15.30 Ontvangst
15.45 Kick-off
16.00 Workshop 1 – Grammatica leren en doceren: theorie en praktijk
Het leren van een vreemde taal kent volgens de jongste (neurobiologische) inzichten drie belangrijke aspecten: declarative knowledge, procedural knowledge en automatization. Tijdens de workshop krijg je inzicht in de betekenis van deze en enkele andere belangrijke theoretische begrippen, met name als het gaat om het leren van grammatica. Vervolgens bespreken we welke mogelijke gevolgen de theorie heeft voor jouw dagelijkse lespraktijk.
17.00 Pauze met hapje en drankje
17.30 Workshop 2 – Natuurlijk Engels in de klas
Een kijkje in de keuken van leergangontwikkelaars. Hoe zorgen wij ervoor dat het oefenmateriaal in Wired, en met name in de grammar app, natuurlijke taal bevat? Je doet een korte quiz die de boel op scherp zet en je krijgt een reeks tips voor het zoeken (en vinden) van natuurlijk Engels. Ook heel handig als je je eigen lesmateriaal of toetsen maakt.
18.00 Uitwisselen ervaringen
18.30 Afsluiting

Locatie: Stedelijk Dalton College, Arubastraat 4, Alkmaar.

Aanmelden

Lees in de privacyverklaring van Blink hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.