In de introductielessen van een nieuwe topic heb je alle gelegenheid om samen met je leerlingen het onderwerp te verkennen. De onderwerpen bieden een inspirerende uitvalsbasis voor jou en je leerlingen. Je kunt vanuit je eigen ervaringen de leerlingen betrekken bij het onderwerp. Daarmee beleven jullie sámen Engels. Je bent docent, verteller en ook coach, regisseur en gesprekspartner van je leerlingen.

Voorbereidende lessen

Bij de voorbereiding van een topic lees je de lesbeschrijving door, bekijk je de digitale schermen van de les en de leerdoelen waarop leerlingen beoordeeld worden. Bij de vaardigheidscursussen Reading en Listening kun je beginnen met de ‘aanbevolen’ route door de bronnen en opdrachten, maar je kunt ook je eigen route door de opdrachten samenstellen.

In de les

Klassikaal bekijk je de introductieles(sen) via het digibord of beamer en help je leerlingen met het opstarten van de taak. Je leidt de bespreking van de leerlingopdrachten en coördineert de spreekles aan het einde van de topic. Leerlingen werken grotendeels zelfstandig aan de vaardigheidscursussen, maar als docent kun je regelmatig een korte uitleg geven bij het gebruik van bepaalde strategieën in de lessen.

Huiswerk

Bij de start van een nieuwe periode geef je steeds de nieuwe woorden van de topic op als huiswerk. Ook de grammatica-app, met extra grammatica-oefeningen en -uitleg, leent zich voor individueel en zelfstandig (huis)werk.

Leerlingopdrachten bekijken en beoordelen

Voordat de leerlingen aan een taak beginnen, bespreek je met hen alle doelen en criteria waarop zij beoordeeld zullen worden. Dat doe je als de leerlingen de voorbeeldmodellen hebben bekeken. Voor de beoordeling gebruik je de rubric die in het docentmateriaal van elke topic staat. Werken met rubrics kost relatief weinig tijd en geeft leerlingen nuttige feedback. Je kunt de leerlingen bij de beoordeling van elkaars werk betrekken.

Resultaten leerlingen volgen

Je kunt de individuele resultaten van leerlingen volgen in het dashboard in de docentomgeving van Wired. Hierin zie je hun ingeleverde en gecorrigeerde opdrachten, hun toetsresultaten en hun scores in de grammatica- en woordjes-app.