Alle taalvaardigheden (spreken, luisteren, lezen en schrijven) en de kennisonderdelen grammatica en vocabulaire worden binnen Wired geïntegreerd aangeboden volgens het principe van task-based learning. Om leerlingen in het voortgezet onderwijs voldoende handvatten te bieden voor het vak Engels zijn er daarnaast verschillende losse trainingen om de taalvaardigheid en kennis van leerlingen te stimuleren. Lees meer over hoe Wired in elkaar zit!

Grammatica

Grammatica in Wired is altijd gerelateerd aan de behoefte van leerlingen bij de uitvoering van de taaltaken, zodat leerlingen het geleerde direct kunnen toepassen. Daarnaast kunnen leerlingen naar eigen inzicht en behoefte oefenen met de adaptieve grammatica-app van Wired.

Vocabulaire

Om een vreemde taal effectief te kunnen spreken, schrijven en begrijpen, moet je veel woorden en uitdrukkingen kennen én kunnen toepassen. Leerlingen breiden in Wired hun woordenschat uit met woorden die van belang zijn voor de opdrachten en de taaltaak. Voor een optimaal leerrendement hebben we ervoor gekozen om al met woorden te oefenen voordat de leerlingen met een nieuwe topic starten: preteaching.

Taalvaardigheden

De taalvaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven worden in Wired geïntegreerd aangeboden volgens het principe van task-based learning. Om leerlingen te helpen bij het succesvol volbrengen van de taak, krijgen ze daarnaast allerlei handvatten aangeboden, zoals skills- en strategietrainingen voor lezen en luisteren.

Toetsing

Toetsen horen onlosmakelijk bij het leerproces, want: ‘meten is weten’. Om de motivatie van leerlingen vast te houden is het van belang om regelmatig een succesbeleving te hebben. Wired werkt met formatieve en summatieve toetsen. De combinatie van de toetsvormen maakt Wired een unieke lesmethode Engels voor het voortgezet onderwijs.