Grammatica in de topics

Grammaticale structuren leer je vooral als je er veel aan blootgesteld wordt en je ze zelf toe kunt passen. Als je begint met het leren van een taal ben je vooral bezig met de betekenis van de taal en is er nog weinig aandacht voor de vorm. Daarom geeft Wired juist veel ruimte voor de toepassing en staat niet de grammatica maar de taal zelf centraal.  In de topics is expliciet aandacht voor grammatica, inclusief grammatica-oefeningen. De grammatica is altijd gerelateerd aan de behoefte van leerlingen bij de uitvoering van de taaltaken, zodat leerlingen het geleerde direct kunnen toepassen.

In de topic ‘YouTube’ krijgen leerlingen bijvoorbeeld de opdracht om een zelfgekozen YouTube-filmpje te beoordelen. Het gaat hierbij vanzelfsprekend om dingen die ze op dat moment op het scherm zien, waardoor de present continuous automatisch veel aan bod komt. In de pre-task exercises bieden we een reeks oefeningen waarmee leerlingen die present continuous zelf kunnen oefenen. Bij die oefeningen staat altijd een voorbeeld en praktische uitleg om de verwerking van de oefeningen zo makkelijk en eenduidig mogelijk te maken.

Bekijk hier de grammatica-onderwerpen die expliciet worden geoefend tijdens de topiclessen van leerjaar 1.

Grammar app Wired

Grammar app

Daarnaast kunnen leerlingen naar eigen inzicht en behoefte oefenen met de adaptieve grammatica-app van Wired. Die app kunnen leerlingen niet alleen op een pc, laptop of tablet gebruiken, maar ook op hun eigen smartphone. Dit betekent dat ze zelfstandig kunnen oefenen: op hun eigen niveau, in hun eigen tijd en zo vaak als ze maar willen.

De app bevat heel veel oefeningen en heel veel verschillende onderwerpen die op de achtergrond zodanig aan elkaar zijn gekoppeld dat leerlingen steeds oefenen op het niveau dat bij hen past: ze krijgen een beloning als ze goed scoren en oefenen extra met onderwerpen die ze nog niet goed onder de knie hebben. Elk onderwerp beschikt over oefeningen op 2 of 3 niveaus: van gesloten naar open. Als leerlingen 5 antwoorden goed hebben gaan ze naar een hoger level of ronden zij het grammatica-onderwerp af. Als leerlingen een onderwerp nog niet goed beheersen gaan ze naar een lager level. Als leerlingen een onderwerp niet begrijpen, kunnen ze gebruik maken van het uitlegscherm.

De inhoud van de grammar app vormt een aanvulling op de grammatica die in de topics aan bod komt. In de topics bieden we de direct relevante grammatica-onderwerpen; in de app staan alle gebruikelijke grammatica-onderwerpen, van bijvoorbeeld de vervoeging van be tot het gebruik van de past perfect, van persoonlijke voornaamwoorden tot structurele spellingsveranderingen van woorden eindigend op -y.

De grammar app wordt voortdurend uitgebreid met nieuwe onderwerpen en nieuw oefenmateriaal.

Grammatica komt op de volgende plekken expliciet aan bod binnen Wired:
  • In de klassikale introductielessen (digibordmateriaal) worden grammatica-onderwerpen behandeld die van belang zijn voor de uitvoering van de taak.
  • Elke topic bestaat uit oefeningen (in de pre-task exercises) en uitleg over de betreffende grammatica.
  • De grammar app bestaat uit een groot aantal oefeningen (op drie niveaus) die leerlingen zelfstandig en in hun eigen tempo kunnen doen.

Bekijk ook het kennisonderdeel vocabulaire.