In Wired worden de taalvaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven geïntegreerd aangeboden in de topics. Deze aanpak is gebaseerd op het principe van task-based learning en houdt in dat een taak de leerlingen prikkelt om de Engelse taal te gebruiken. Om leerlingen te helpen bij het succesvol volbrengen van de taak, worden door Wired handvatten aangeboden om hun taalvaardigheid te verbeteren:

  • Leerlingen werken in de topics zelf aan vaardigheidsoefeningen in de digitale exercises die hen voorbereiden op de taaltaak.
  • Daarnaast zijn er in elke period skills- en strategietrainingen voor lezen en luisteren en bevat elke topic een spreekles en een presentatieles.

Lezen

In de topic lezen leerlingen verschillende teksten omtrent de taaltaak om hun leesvaardigheid te trainen. Naast de topiclessen biedt Wired per period ook twee strategielessen ‘Reading’, waarin de leerlingen individueel leesopdrachten maken. Deze opdrachten zijn gericht op het aanleren en inslijpen van leesstrategieën. Tot slot is er de mogelijkheid om te oefenen met aanvullende leesteksten in het leerwerkboek.

Luisteren

Luistervaardigheid wordt gedurende de topic getraind in digitale vaardigheidsoefeningen. Daarnaast bevat elke period een kant- en klare kijk- en luisterles ‘Listening’ gericht op strategietraining. Leerlingen kunnen deze oefeningen zelfstandig maken en krijgen direct feedback op hun antwoorden.

Spreken

Elk topic start met drie klassikale digibordlessen, waarin de leerlingen worden getriggerd om Engels te spreken. Ze worden uitgedaagd om te praten over het onderwerp en met klasgenoten in gesprek te gaan. Daarnaast wordt de afsluitende taak bij een topic altijd afgerond met een presentatie. Elke topic biedt een suggestie voor de invulling van deze presentatieles en daarnaast nog een suggestie voor een aparte spreekles.

Schrijven

De taaltaken wisselen van aard en hebben elk een eigen accent op de taalvaardigheden, maar er moet altijd in meer of mindere mate Engels geschreven worden. Zo schrijven leerlingen in de topic JFK bijvoorbeeld een FBI-rapport over een van de verdachten van de moord op JFK. In de voorbereidende digitale oefeningen (Exercises) oefenen leerlingen met schrijfvaardigheid door verdachten te interviewen en vragen te stellen, maar ook door bijvoorbeeld conclusies te schrijven.