Wired maakt onderscheid tussen twee vormen van toetsing: formatief en summatief toetsen. Zo kun je metingen doen voor verschillende doelen. Testexpert Paul Black wist dit onderscheid mooi te verwoorden:

When the cook tastes the soup, that’s formative assesment. When the customer tastes the soup, that’s summative assessment.’

Formatieve toetsing

De formatieve toetsing meet de individuele voortgang van een leerling op verschillende momenten tijdens het leerproces. Bij Wired speelt dit vooral een belangrijke rol bij het beoordelen van de taaltaak. De taaltaak aan het eind van iedere topic wordt geëvalueerd door middel van een rubric (bekijk hier de rubric van topic Music vmbo-gt). Deze bestaat uit een lijst met criteria waaraan de taaltaak moet voldoen. De rubric geeft leerlingen niet alleen inzicht in de criteria die van belang zijn voor het voltooien van de taak, maar richt zich ook op de processen die naar het eindproduct leiden. Je kunt ervoor kiezen de taak zelf te beoordelen, maar leerlingen ook hun eigen of elkaars werk laten beoordelen. Als docent geef je de leerlingen handvatten om gerichte feedback te geven.

Behalve bij het beoordelen van de taaltaak zijn er ook andere momenten waarop je formatieve toetsing kunt inzetten in Wired. Ook de digibordlessen, het model voor de taaltaak, de oefeningen op de digitale werkbladen, de grammar app, presentatieles en spreekles zijn uitstekende momenten om formatieve toetsing een plaats te geven.

Summatieve toetsing

Aan het eind van iedere topic kan per niveau een kant-en-klare summatieve toets afgenomen worden, de zogenaamde skills test. Deze toets behandelt de vaardigheden lezen, luisteren en schrijven en de kennisonderdelen woorden en grammatica die in de topic aan bod zijn gekomen. Met deze toets kun je bepalen of je leerlingen de leerstof en de aangeboden vaardigheden van de topic beheersen. Voor iedere topic zijn twee toetsversies beschikbaar per niveau, bestaande uit een antwoordmodel, antwoordblad, leerblad en een toetsmatrijs. De toetsmatrijs bevat informatie over o.a. de toetsdoelen, de ERK-descriptoren, de spreiding van het type vragen op basis van de taxonomie van Kwakernaak en de weging van de verschillende onderdelen.

De resultaten van de skills test geven inzicht in de onderdelen die leerlingen beheersen en onderdelen die eventueel nog aandacht vereisen. De skills test is echter niet bedoeld om het ERK-niveau of de leerweg van een leerling vast te stellen. Wel liggen de ERK-descriptoren aan de onderdelen lezen, luisteren en schrijven ten grondslag. Om echter een uitspraak te kunnen doen over het ERK-niveau of de leerweg van leerlingen adviseren wij een methodeonafhankelijke ERK-toets in te zetten.