Uitbreiding woordenschat

Om een vreemde taal effectief te kunnen spreken, schrijven en begrijpen, moet je veel woorden en uitdrukkingen kennen én kunnen toepassen. Uitbreiding van de woordenschat speelt daarom een belangrijke rol in Wired. Omdat we voor een betekenisvol geheel alle onderdelen geïntegreerd aanbieden, leren leerlingen de woorden die belangrijk zijn voor de topic en de taaltaak.

Oefenen met woordjes

In Wired hebben we ervoor gekozen om al met woorden te oefenen voordat de leerlingen met een nieuwe topic starten: preteaching. Daardoor raken de leerlingen vertrouwd met het vocabulaire dat ze nodig hebben in de topic. Bovendien beklijven de woorden beter, doordat de leerlingen de woorden meteen in de lessen erna horen of zien. Je kunt als docent de leerlingen voor de start van de topic op twee manieren laten oefenen met de woordjes: met de digitale woordjestrainer of het werkblad Words.

  • Digitale woordjestrainer: per topic bieden we een woordenlijst aan in Excel waarmee leerlingen kunnen oefenen. Met behulp van de digitale woordjestrainer Memrise kunnen ze de woordjes vervolgens op hun telefoon of laptop eenvoudig oefenen.
  • Werkblad ‘Words’: bij elk topic vind je in de digitale lesomgeving van Wired het werkblad ‘Words’. Dit werkblad kunnen leerlingen via hun eigen account maken en bestaat uit verschillende oefeningen met de woordjes.

Bekijk ook het kennisonderdeel grammatica.