Opbouw methode

Wired heeft per leerjaar zes periodes van vijftien lessen van gemiddeld vijftig minuten. Deze indeling is flexibel en aanpasbaar voor verschillende soorten roosters.

Iedere periode heeft een centrale topic voor negen lessen en een toets. Naast de topics, waarin alle vaardigheden geïntegreerd aan bod komen, zijn er aparte cursussen voor Reading en Listening. En iedere periode heeft twee lessen vrije ruimte, die naar eigen voorkeur ingevuld kunnen worden.

Opbouw Wired in één minuut

 

Opbouw methode

Digitale methode

Wired is een digitale methode. Ontwikkeld vanuit een interactieve – en daarom digitale – gedachte. Met digitale middelen neem je leerlingen makkelijk mee naar hun wereld. Dat zien we steeds weer in de klas.

Digitaal lesmateriaal is ook een middel om differentiatie te vergemakkelijken: met individuele leerroutes, maar ook in klassikaal verband. Maar het is altijd een middel, dus als het voor een bepaald onderdeel beter is om met papier te werken, doen we dat. Digitaal werken maakt het daarnaast mogelijk om op ieder gewenst moment de methode te actualiseren en aanpassingen door te voeren.

ERK-leerdoelen

Bij Wired zijn niet de leerdoelen, maar juist beleving en motivatie het uitgangspunt voor ontwikkeling van de lesmethode. Tijdens de ontwikkeling van de methode, in co-creatie met onze parnerscholen, wordt het overzicht van leerdoelen en leerstof ingevuld. Iedere topicles en cursus sluit aan op de ERK-descriptoren zoals geformuleerd in Taalprofielen (SLO). Wired biedt steeds weer nieuwe opdrachten met nieuwe bronnen; op deze manier worden alle relevante ERK-descriptoren afgedekt.