Wired biedt voor elk leerjaar een overzicht van alle leerdoelen en leerstof. In dit jaaroverzicht staan:

  • Leerdoelen per periode en per onderdeel, inclusief descriptoren
  • De zes onderwerpen van de topics
  • Strategieopdrachten voor de cursussen Reading en Listening met bijbehorende descriptoren
  • Suggesties voor de lessen in de vrije ruimte
  • Grammatica-onderwerpen per periode
  • De toetsstof
Vaardigheden en ERK-niveaus jaar 1 en 2

Het doel is dat leerlingen na twee jaar minimaal op de aangegeven streefniveaus van het SLO zitten.

 
 
vmbo-bb
vmbo-kb
vmbo-gt
havo
vwo
Luisteren
A1 A1/A2 A1/A2 A2 A2/B1
Lezen
A1 A1/A2 A1/A2 A2 A2/B1
Gesprekken voeren
A1 A1/A2 A1/A2 A2 A2
Spreken
A1 A1/A2 A1/A2 A2 A2
Schrijven
A1 A1/A2 A1/A2 A2 A2
Streefniveaus Engels SLO jaar 1 en 2 onderbouw

 

Overzicht leerdoelen Wired

Bekijk ook het overzicht met leerdoelen gekoppeld aan de periodes en topics van Wired: Jaaroverzicht en leerdoelen.