In Wired komen alle Engelse taalvaardigheden en kennisonderdelen geïntegreerd én als losse onderdelen aan bod. Je leerlingen werken iedere topic toe naar een voor hen relevante taaltaak waarbij het logisch is dat ze Engels gebruiken.

Topics en taaltaken

De topics in Wired zijn onderwerpen waarmee leerlingen in het dagelijks leven in aanraking komen en waarin het gebruik van Engels een belangrijke rol speelt. Uitgangspunt voor de topics zijn voor leerlingen relevante en bekende bronnen. Al deze onderwerpen zijn getest en gekozen samen met leerlingen: we hebben in de klas gezien dat de verrassende topics hen prikkelen om Engels te spreken, dat ze gemotiveerd aan de slag gaan en meer willen weten.

Iedere topic bevat een taaltaak. Taaltaken zijn opdrachten waarin leerlingen veel spreken en schrijven – klassikaal, in groepjes en individueel. Door het open karakter én de onderzoekende insteek van de taken zoeken leerlingen hun eigen grenzen op.

Leerjaar 1
Leerjaar 2

 

Topic: Music festivals
Taaltaak: Make a promo flyer for a music event
  Topic: Once Upon a Time
Taaltaak:
Record a video or audio fragment of your own evil curse
Topic: Big Game
Taaltaak: Make your own Storyboard
  Topic: Spider-Man
Taaltaak:
Write about your own superpower in your journal
Topic: Best of YouTube
Taaltaak: Make a short presentation about your favourite YouTube video
Topic: Game worlds
Taaltaak: 
Create your own game world
Topic: JFK
Taaltaak: Write an FBI report about the murder of JFK
  Topic: Jack the Ripper
Taaltaak:
Make a video about your Jack the Ripper investigation 
Topic: Donald Duck
Taaltaak: Fill in the speech bubbles of a Donald Duck comic strip
  Topic: in ontwikkeling
Taaltaak:
 in ontwikkeling